De Noardheimers is een veelzijdige re-enactmentgroep die zich bezighoudt met allerlei zaken uit de vroege- en late middeleeuwen. We richten een tentenkamp in dat verdeeld is in een viking deel en een deel uit de periode rond 1470. In het hele kamp voeren we allerlei zaken uit, we doen aan bandweven en andere handwerken, middeleeuws koken, houtsnijwerk, vikingschilden maken en beschilderen, maliën ‘breien’, we zijn ook altijd bezig harnas delen te poetsen en mensen mogen die ook passen. Onze wapens vergen het nodige onderhoud en (onder begeleiding) mag jong en oud voelen hoe zwaar een zwaard eigenlijk is. Ook is er gelegenheid de paarden te bewonderen en te aaien. Maar vooral laten we zien hoe mensen zich toen kleedden, hoe ze op markten rondwandelden en kunnen we van alles vertellen hoe het in die dagen er aan toe ging.

Categorieën: Aankondiging